تولدی دوباره

اگر زندگی را نشناسیم چگونه می توانیم مرگ را بشناسیم"کنفسیوس"

شعری برای باران

 

 

این شعر رو یکی از همکاران در وصف باران سروده که بنا به درخواست من لطف کرده و اجازه دادند تا در این پست از آن استفاده کنم.

                                                    

                           

باز اين طرف باران زده                                                           

برچهره گريان زده                                      

بر گونه عريان زده

گم كرده بارانم هنوز

شوريده گريانم هنوز

با هر صداي قطره اي  

 نام تو مي خوانم هنوز

                

باران چه زيبائي و پاك 

يكدم زني بر قلب خاك                                                                

بي تو گل عشقم هلاك

از آن وجود نازنين                  

مشتاق رويت تشنه لب    

در انتظارت روز و شب

من عاشقي دارم طلب

 

باران دل ما شد  كوير                                          

رويت نديده سيرسير                                          

گفتي كه گشته ديردير.

رفتي و بي همدم شدم        

 سرگشته عالم شدم

چون شمع سوزان پاي تو        

من قطره قطره كم شدم  

باران سراپا رحمتي                                         

زيبا و شيرين صحبتي                                      

درياي عشق و الفتي

عشق تو شمع راه ما        

ياد تو شد همراه ما

نقش قشنگ چشم تو        

شد زيور درگاه ما

 

باران شده اردي بهشت                                      

باغ و چمنزاران بهشت                                       

ديدي تو كار سرنوشت

پاييزيم همرنگ تو         

بي تو شدم دلتنگ تو   

شب گريه هايم را ببين           

دارد غم آهنگ تو

 

باران چه بد گم كردمت                                     

گم در تلاطم كردمت                                     

تقديم مردم كردمت

بغضم گرفته بي صدا           

مي جويمت در  قصه ها

چون  برنمي گردي دگر         

بسپارمت دست خدا 

  

 

باران نمي بارد دگر                                   

بويت نمي آرد  دگر                                  

دل ياد تو دارد دگر

مي بوسمت از راه دور          

اي قطره قطره عشق و نور

اسم تو باران تا ابد        

روي لبانم پر غرور

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1385/03/29ساعت 11:20  توسط باران  |